หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปโดยวิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกบัญชีให้ตรงตามตามรอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
2.จ
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกร (Production/QA/Planning)

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต
2.ติดตามงานและแก้ปัญหางานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3.ช่วย
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดซื้อวัตถุดิบให้ทันต่อความต้องการต่อการผลิต
2.ประเมิน Vendor (เปรียบเทียบราคา)
3.เจรจาต่อรอง
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.ประสานงานทั้งภายในภายนอก
2.งานจัดเอกสาร
3.งานนัดหมาย ดูแลการประชุม
4.งานบริการดูแลผู้บริหาร
5.
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำแผนงานประจำปีของส่วนงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน
2.งานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committe
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.Responsible for all Sale & Marketing management functions
2.Implement sale & marketing intelligen
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. System Analyst

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์ระบบ เขียนโปรแกรม Oracle ERP วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Programmer Analyst

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์ระบบ เขียนโปรแกรม , เว็บไซค์ , Oracle ERP วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานขับรถ (รถบรรทุก/รถส่วนกลาง/ผู้บริหาร)

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1. ขับรถรับ-ส่ง พนักงาน ในการเดินทางไป-กลับบริษัท
2. การรับ-ส่งเอกสารทางบัญชี เช่น การวางบิล,รับเช็
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้ช่วยผู้บริหาร (Assistant to management level)

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.งานบริหารหลักทรัพย์/การเงิน/บัญชี ของผู้บริหารระดับสูง
2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ล่ามภาษาญี่ปุ่น

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.แปลการสนทนาระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น
2.แปลเอกสาร
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 25 พ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. CNC OPERATOR

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.ควบคุมเครื่องจักร CNC
2.ตั้งชิ้นงานกลึงโลหะตามแบบ
3.ตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานหลังเสร็จ
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)ประจำระยอง,กรุงเทพฯ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1. ติดต่อ Supplier
2. ติดตาม ประสานงานกับทีมงานให้ supplier ส่งมอบงานให้ตรงเวลา
3. ออกเอกสารการสั่
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ช่างประกอบและปรับจิ๊ก

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
2.ประกอบ BASE JIG ตามแบบที่กำหนด
3.ประกอบ POST UNIT ตามแบบที่กำหนด
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ที่ปรึกษาการขาย (ประจำ Showroom บางนา และ วิภาวดี)

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.ติดต่อ , ประสานงานขายรถยนต์ , ปิดกาขาย
2.สร้างฐานลูกค้า วางกลยุทธ์ในการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน 10,900 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Sales (ปฏิบัติงานอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท13)

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1.ขายตู้บรรทุกแบบปีกนก /ตู้บรรทุก 10 ประตู/กระบะบรรทุกดั๊มพ์/กระบะบรรทุกดั๊มพ์พ่วง วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ประจำ + รายได้รวมอื่น ๆ 40,000 บาท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ Showroom วิภาวดี)

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ประสานงานให้ฝ่ายขายและดูแลด้านเอกสารขายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านเครื่องกลที่ได้รับมอบหมาย เช่น ระบบห้องสี,ระบบ EDP,ระบบบำบัดน วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. วิศวกรโครงการ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1. จัดทำแผนในการสร้าง Tooling ให้สอดคล้องกับแผนของลูกค้า
2. กำกับดูแลและประสานงานในการสร้าง Tooling
วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

1. จัดหาและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อดำเนินการเสนอราคาให้กับลูกค วันที่ 22 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี